Lantmännen Logo

Frågor och svar gällande IT-attack och skörden 2022

Den 18 juli upptäckte vi avancerade förberedelser för en cyberattack mot Lantmännen. Vi vidtog omedelbart åtgärder för att förhindra attacken, genom att bland annat stänga ner flera IT-system och tjänster, för att hitta och eliminera potentiella skador. Vi fokuserar nu på att återställa våra systems funktionalitet steg för steg, på ett säkert sätt.

Vi kommer att hålla system stängda till dess att vi vet att de är säkra att öppna. Detta kommer att få konsekvenser i våra externa tjänster inom LM2 och under skörden 2022.

Nedan finner ni svar på de vanligaste frågorna. Situationen utvecklas (och förbättras) löpande varvid även arbetssätten och svaren på frågorna nedan kommer att uppdateras.

 

Senast uppdaterad 2022-08-11 kl. 11:50

 

 Innehåll på sidan

  1. Frågor kopplade till spannmål och spannmålsleveranser
  2. Frågor kopplade till maskin/reservdelar/verkstad
  3. Frågor kopplade till foder
  4. Frågor kopplade till växtodling
  5. Frågor kopplade till LM2 Ekonomi
  6. Generella frågor om attacken

 

1. Frågor kopplade till spannmål och spannmålsleveranser

Hur kommer invägning/mottagning fungera?
Vi kan och kommer att ta emot spannmål på våra anläggningar som vanligt.

Hur gör jag en leveransförsäkran?
Du gör din Leveransförsäkran som vanligt via LM2.

Vi har stort tryck på kundtjänst och uppmanar er som kan att göra leveransförsäkran på egen hand via LM2. Du som inte har möjlighet att göra leveransförsäkran via LM2 är välkommen att kontakta kundtjänst.

Hur gör jag för att boka tid för egen transport till anläggning?
Boka gärna tid för egentransport till anläggningar själv via LM2. 

Du som inte har möjlighet att boka tid via LM2 är välkommen att kontakta kundtjänst.

Hur kollar jag öppettider på min anläggning?
Vi kan återigen uppdatera öppetider i systemet och du hittar nu dessa på  sidan med spannmålsmottagningar. Det går också bra att prenumerera på öppettider för spannmålsmottagningar. Då får du E-post/SMS när de valda anläggningarna uppdaterar sina öppettider.

Hur kommer gårdshämtning att fungera?
Om du har en leveransförsäkran med gårdshämtning så kommer vi att hämta spannmålen.

Hur gör jag för att boka gårdshämtning?
Gårdshämtning fungerar som vanligt, välj gårdshämtning när du gör din leveransförsäkran via LM2.

Hur gör jag för att teckna depåavtal?
Teckna Depåavtal fungerar nu som vanligt vi LM2 om du vill teckna själv, kontakta annars kundtjänst.

Hur gör jag för att prissäkra depåavtal?
För tillfället fungerar inte tjänsten via LM2. Kan du avvakta några dagar är vi förhoppningsvis igång igen, annars kontakta kundtjänst för manuell hantering.  

Hur gör jag för att teckna spot- och terminsavtal?
Kontakta din säljare.

Fungerar prisbevakningen?
För tillfället fungerar inte prisbevakningen. Vi återkommer här när den fungerar igen.

Kommer jag att få min avräkning? Visas avräkningen i LM2?
Vi kommer kunna betala ut avräkningar för spannmålsleveranser. Med den information vi har idag ska detta kunna ske inom 30 dagar från leverans. Vi har idag problematt visa avräkningarna i LM2. Invägningarna med vikter visas däremot i LM2.

Hur fungerar analyserna?
Analysflödet fungerar vilket innebär att alla analyser fortsatt kommer att vara ackrediterade. Så länge IT-systemen är nedstängda visas inte analysresultaten i LM2.

 

2. Frågor kopplade till maskin/reservdelar/verkstad

Hur fungerar det att beställa och få levererat delar från Lantmännen Maskin?
Vid behov av reservdelar skall man vända sig till sin lokala anläggning. 

Hur fungerar reparationer på tröskor/traktorer/redskap?
Vid behov av reparationer så vänder man sig till sin anläggning för att få hjälp. 

 

3. Frågor kopplade till foder

Hur fungerar det att beställa och få levererat foder?
Vi upprättar manuella processer för att kunna lägga foderbeställningar. Till dess att e-handeln är tillgänglig kan kundtjänst hjälpa dig att lägga order. Vi har bemannat upp på kundtjänst för att kunna hantera inkommande ärenden men trycket är högt och vi har väntetider. Gällande leveranser så fungerar bulkfoderflödet. Vissa leveransförseningar kan förekomma på säckat foder och andra LC-produkter. De leverans-sms som normalt skickas ut vid leverans, fungerar ännu inte.

 

4. Frågor kopplade till växtodling

Hur beställer jag utsäde/gödning/kem?
Beställning sker via kundtjänst. Dock har vi högt tryck på kundtjänst just nu vilket innebär väntetid.

Kan ni leverera ut utsäde/gödning/kem?
Vi levererar ut order i samtliga varukategorier, dock kan turbilarna komma på andra dagar än normalt. De leverans-sms som normalt skickas ut vid leverans, fungerar ännu inte.

 

5. Frågor kopplade till LM2 Ekonomi

Applikationer i ekonomiportalen LM2 fungerar inte, vad gör jag som användare? 
Som en säkerhetsåtgärd har vi tillfälligt stängt ner LM2 Ekonomi under tiden vi genomlyser systemen. För utbetalningar, regleringar etc. kontakta Kassatjänst på kassatjanst.enkoping@lantmannen.com eller telefon: 0771-111 225. (öppet vardagar kl. 08-12) OBS! Dessvärre har vi just nu ingen möjlighet att bistå med underlag såsom fakturakopior, kontobesked etc. 

 

6. Generella frågor om attacken

Ni säger att det här är en förberedelse till attack, vad betyder förberedelse?
Ja, det gjordes avancerade förberedelser för en cyberattack, men vi vidtog omedelbart åtgärder för att förhindra den. 

Vem stod bakom försöket till attack?
Det vet vi inte i nuläget, vi utreder det. Det är en medveten handling, och vi utreder vem eller vilka angriparna kan vara.

Vad var syftet?
Vi vet ännu inte vem som angripit eller syftet med handlingen. Det får utredningen visa.

Finns det någon tidsplan? 
Tyvärr kan IT-systemen påverkas i flera dagar, kanske veckor. Vi jobbar hårt för att lösa problemen så snart som möjligt. IT system kopplade till verksamheter inom Lantbruk och Maskin är prioriterade.